دسته: پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده توسط سایت رسمی دانشجو

پیاده سازی مقاله برق کنترل با MGPC 0

پیاده سازی مقاله برق کنترل با MGPC

در این مقاله با روش MGPC ، برای سیستم u بهینه مشخص می کنیم.

در اینجا یک مسئله model predictive control داریم که نهایتا ان را به یک quadratic problem مقید تبدیل می کنیم؛ کد نویسی آن را انجام داده و با یکی از روش های کلاسیک حل می کنیم