قوانین تسویه با مشتری قوانین تسویه با مشتری

مشتری جهت شروع انجام پروژه می بایست نصف مبلغ را به حساب مدیریت سایت واریز نماید و سپس از طریق ایمیل اطلاع دهد تا کار ایشان شروع شود

پس از دریافت نصف مبلغ از سمت مشتری، تاییده دریافت و اطلاعیه شروع کار به ایمیل مشتری ارسال خواهد شد

پس از تکمیل پروژه بخشی از فایل جهت تایید صحت پروژه به ایمیل مشتری ارسال می شود

مشتری جهت دریافت کل پروژه می بایست مابقی هزینه را به حساب مدیریت سایت واریز نماید و سپس اطلاع دهد که پروژه برای ایشان ارسال شود.

پیام دریافت مابقی هزینه بهمراه کل فایل برای مشتری ارسال می گردد.

همچنین هر پروژه به مدت ۱ الی ۳ روز زمان ویرایش رایگان دارند تا جزئیات پروژه را بررسی و در صورت ویرایش اطلاع دهند

پس از گذشت این زمان و برنگشتن مشتری مبلغ به کارشناس مربوطه تعلق دارد و به حساب ایشان واریز می گردد

اگر مشتری دیرتر از زمان مربوطه درخواست ویرایش دهد، هزینه هایی را در بر خواهد داشت، زیرا کارشناس از پروژه ایشان فاصله گرفته و باید دوباره بر روی پروژه مشتری کار کند.

اگر مشتری در نیمه کار انصراف دهد بطوری که بیش از ۲ روز گذشته باشد به ترتیب زیر محاسبه می گردد

تا مبلغ ۲۰۰تومان نصف مبلغ برای کارشناس است

تا ۵۰۰تومان، ۲۰۰تومان برای کارشناس است

تا ۱میلیون تومان ۳۰۰تومان برای کارشناس است

 

با احترام، محبوب | مدیریت سایت رسمی دانشجو